Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATLARI GEREĞİ COVİD19 ŞÜPHELİ OLGULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Bir tık ile arayın
0 (212) 466 33 02 0 (212) 466 33 03 0 (553) 889 33 03
 WhatsApp

RENKLİ ULTRASON
BİYOPSİ İŞLEMLERİ
EMAR 
TOMOGRAFİ
MAMOGRAFİ

Bakırköy İstanbul

 

Venöz hemodinamiyi anlamak. Safenofemoral bileşke yetersizliği her zaman patolojik midir?

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI  Radyoloji Uzmanı, Özel Muayenehane

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

—  Alt ekstremite venöz Doppler incelemesi günlük radyoloji pratiğinde sık istenen bir tetkiktir. İncelemede yüzeyel, perforan ve derin venöz sistem sistematik bir şekilde incelenmekte ve klinisyene bulgular rapor edilmektedir. Yüzeyel venöz sistem yetersizliği, en sık tetkik isteme nedeni olmakla birlikte özellikle derin ven trombozu (DVT) öykülü olgularda venöz sistem kontrol amaçlı da incelenebilmektedir.

—  Sunacağımız iki vaka ile venöz hemodinamiyi anlamanın önemini vurgulamaya çalıştık. DVT geçirmiş olgularda venöz hemodinamide değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu anlamda da en sık karşımıza çıkabilen değişiklik bacağın venöz drenajının alternatif yollarla sağlanmasıdır. Olgularımızda saptanan alternatif yol, common femoral vende (CFV) post-trombotik oklüzyon sonrası drenajın safenofemoral bileşkedeki sürekli reflü yoluyla pudental, circumfleks ilyak ya da süperfisyal epigastrik venler aracılığıyla sağlanmasıdır.

Olgu 1

—  76 yaş, kadın hasta, geçirilmiş DVT mevcut

—  Sol alt ekstremite venöz Doppler incelemede common femoral ven(CFV) komprese edilememekte ve lümende ekojenik materyal izlenmektedir. Doppler inceleme ile lümende akım tespit edilemedi. Femoral vende ise kompresyona yanıt sınırlı olup lümen içerisinde ise parsiyel ekojenik trombüs izlenmiştir.

—  Safenofemoral bileşkede sürekli reflü akım izlenmiştir. Reflü akım proksimal Vena Safena Magna (VSM) aracılığıyla kalibrasyonu belirgin artmış olan external pudental vene ve süperfisyal epigastrik vene devam etmektedir.

—  Olgunun vasküler hemodinamisini incelediğimizde ana femoral arter ile bacağa gelen kan, kalbe CFV aracılığıyla değil safenofemoral bileşkede kompanzatris olarak oluşmuş reflü sayesinde süperfisyal epigastrik ven ve eksternal pudental ven aracılığıyla dönmektedir. Bu olgu özelinde safenofemoral bileşke yetersizliği ile bacağın venöz drenajı sağlanmaktadır.

Olgu 2

—  35 yaş, kadın hasta, DVT öyküsü mevcut

—  Sol alt ekstremite venöz Doppler incelemede eksternal ilyak ven ve CFV’ de kompresyona parsiyel yanıt ve lümen içi rekanalize olmuş ekojenik materyal izlenmiştir.

—  Safenofemoral bileşkede spontan reflü akım izlenmiş olup VSM subterminal kapak distalinde tabiidir. Reflü akım safenofemoral bileşkeden proksimal VSM ye aktarılmakta, bu düzeyde VSM ye bağlanan circumfleks ilyak ve süperfisyal epigastrik venlere devam etmektedir. Süperfisyal epigastrik venin kalibrasyonu belirgin olarak artmış ve tortuoz görünümdedir.

—  Olgunun vasküler hemodinamisini incelediğimizde ana femoral arter ile bacağa gelen kan, kalbe CFV aracılığıyla değil safenofemoral bileşkede kompanzatris olarak oluşmuş reflü sayesinde süperfisyal epigastrik ven ve circumfleks ilyak ven aracılığıyla dönmektedir. Bu olgu özelinde safenofemoral bileşke yetersizliği ile bacağın venöz drenajı sağlanmaktadır(Resim 1).

Tartışma

—  Alt ekstremite yüzeyel sistem anatomisi çok çeşitlilik göstermektedir.

—  Yüzeyel inguinal venöz bileşkeye (safenofemoral junction, SFJ)birden çok damar bağlanmakta ve birçok varyasyon bulunmaktadır (Resim 2)(1).

—  VSM ye bağlanan circumfleks ilyak ven, süperfisyal epigastrik ven ve pudental venler genelde drenajlarını VSM ye yapmaktadırlar. Bu venler DVT olgularında drenajın ana yolu olarak kullanılabildiği gibi özellikle doğum yapmış kadınlarda bacağın venöz yükünü arttırarak venöz hipertansiyona ve yüzeyel venöz hastalığa neden olabilmektedirler.

—  DVT, pulmoner emboli için ciddi bir risk faktörü olmanın yanı sıra kronik venöz hastalığından ana sebeplerinden biridir. Özellikle akut dönemde etkilenen bacakta belirgin ödem ve ağrı meydana gelmektedir.

—  Ana femoral arter ile bacağa gelen kan bir şekilde drene edilmelidir. CFV de tam obstrüksiyon durumlarında tek drenaj yolu SFJ ve VSM ile ilişkili bahsedilen damarlardır.

Sonuç

—  Günlük Radyoloji pratiğinde çok sık istenen bir tetkik olan alt ekstremite venöz Doppler incelemesini yapan Radyoloji uzmanlarının, her olguya özel venöz hemodinamiyi anlamaları, olgu özelinde çok önemli olabilen değişikliklerin gereksiz yere ortadan kaldırılmasını engelleyebilmeleri için çok önemlidir.

—  Olgularımızda görüldüğü üzere SFJ yetersizliği her zaman patolojik değildir. İnceleme sonrasında SFJ yetersizliği tespit edilen olgularda Radyoloji uzmanı bunun patolojik olup olmadığını mutlaka raporunda belirtmeli, klinisyenin gereksiz ve hatta hastaya zarar verebilecek cerrahi işlemlerden kaçınmasını sağlamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1:Proksimal VSM de akım paterni. Proksimalde reflü akım izlenirken, distalde fizyolojik akım mevcuttur. İki akımın birleştiği yer, alternatif drenaj sağlayan damarların VSM ile birleştiği düzeydir.

 

Resim 2: En sık görülen varyasyonlar.

A:%33

B:%15

C:%15

D:%13

 

 

 

 

 

Referanslar

  1. Daseler EH AB, Reimann AF, Beaton LE. The saphenous venous tributaries and related structures in relation to the technique of high ligation: Based chiefly upon a study of 550 anatomical dissections, Surg Gynec and Obst. 1946. 82: 53–63.

Kategori: Vakalar (Olgular) ve İncelemeler