Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATLARI GEREĞİ COVİD19 ŞÜPHELİ OLGULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Bir tık ile arayın
0 (212) 466 33 02 0 (212) 466 33 03 0 (553) 889 33 03
 WhatsApp

RENKLİ ULTRASON
BİYOPSİ İŞLEMLERİ
EMAR 
TOMOGRAFİ
MAMOGRAFİ

Bakırköy İstanbul

 

Aberran orijinli anterior aksesuar safen ven ve buna sekonder yüzeyel venöz yetersizlik

Aberran orijinli anterior aksesuar safen ven ve buna sekonder yüzeyel venöz yetersizlik

Giriş

—  Süperfisyal venöz hastalık sık karşılaşılan bir klinik problemdir. Venöz hipertansiyon, venöz reflü ve ardından variköz venlere neden olmakta, uygun şekilde tedavi edilmez ise staz dermatitine ve venöz ülserlere kadar ilerleyebilmektedir. Alt ekstremite venöz Doppler incelemesinde venöz reflü var ise kaynağının araştırılıp ortaya konması doğru tedavi için vazgeçilmezdir. Sıklıkla karşımıza çıkan durum yüzeyel venöz sistem anatomisinde var olan bireysel farklılıklardır. Varisler genelde suprafasyal yüzeyel venlerde yer almakta ve buna bağlı olarak gereksiz yere safenofemoral bileşke iptal edilebilmektedir. Halbuki detaylı şekilde yapılan bir inceleme ile, bu tip vakalarda çoğu kez reflü kaynağının safenofemoral bileşke olmadığı gösterilebilmektedir.

Olgu Sunumu

—  44 yaşında kadın hasta kalp damar cerrahisi polikliniğine telenjiektaziler ve retiküler venlere eşlik eden bacakta ağırlık hissi, hafif ödem bulguları ile başvurdu. Yapılan fizik muayene sonrasında CEAP sınıflamasına göre C1s olarak kategorize edilen olgu bilateral alt ekstremite venöz Doppler tetkiki için refere edildi. Yapılan incelemede vena safena magnada uyluk orta kesiminden itibaren distale dek valsalva ile süreklilik arz eden reflü izlendi. Safeno femoral bileşkede reflü olmadığı gözlenince valsalva ile reflü oluşmasına neden olabilecek vaskuler yapılar tarandı. Dikkatle yapılan değerlendirmede anterior aksesuar safen venin alışılagelenden farklı olarak safenofemoral bileşke ile ilişkisiz, bileşkeden 15 mm proksimalde ana femoral venden, aberran olarak orijin aldığı tespit edildi. Yapılan valsalva manevrasıyla bu aberran bileşkede valsalva süresince devam eden reflü olduğu ve bu reflünün uyluk orta kesiminde vena safena magna ile birleşen anterior aksesuar safen ven aracılığıyla distale dek vena safena magnada sebat ettiği gözlendi.

Tartışma

—  Alt Ekstremite yüzeyel venöz sistem anatomisi çok çeşitlilik göstermektedir. Yüzeyel inguinal venöz bileşkeye (safenofemoral junction, SFJ)birden çok damar bağlanmakta ve birçok varyasyon bulunmaktadır (Resim 1)(1).Varis fizyopatolojisi oldukça karmaşık bir konudur. Tedaviler de etiyolojiye göre değişiklik göstermektedir.

—  Primer Venöz Yetmezlik fizyopatolojisinde en temel etken artmış distal venöz basınçtır. Artmış venöz basıncın sebebi genelde venöz reflü olup reflünün kaynağı da sıklıkla yüzeyel venöz bileşke veya bu bileşkeye bağlanan yüzeyel venlerdir(2).

—  Vena safena magna, yüzeyel venöz sistemin en önemli parçalarından biri olmanın yanında yapılabilecek koroner by-pass ameliyatında kullanılabilecek bir yedek damardır. Bu nedenle mümkünse korunmaya çalışılmalıdır.

—  Varis şikayeti ile alt ekstremite venöz Doppler incelemesi yapılan olguların çok dikkatle incelenmesi, reflü kaynağının net şekilde gösterilmesi, özellikle vena safena magnanın korunmasını ve tam bir tedavi yapılarak nükslerin engellenmesini sağlamaktadır.

—  Olgumuzda distal vena safena magnada valsalva manevrası ile reflü olması, reflünün SFJ den kaynaklanabileceğini düşündürse de yapılan inceleme sonucunda SFJ nin yetersizlik göstermediği görülmüştür. Bunun üzerine detaylandırılan incelemede reflü kaynağının aberran orijinli bir anterior aksesuar safen ven olduğu ve bu aksesuar venin uyluk orta kesiminde vena safena magnaya bağlanarak reflüyü buraya aktardığı gözlenmiştir (Resim 2-3). Olgunun özelinde duruma bakıldığında sağlam safenofemoral bileşkeye ligasyon yapılsaydı şikayetlerin geçmeyeceği hatta artacağı söylenebilir.

Sonuç

—  Alt ekstremite venöz Doppler incelemesi günlük radyoloji pratiğinde sık yapılan bir tetkiktir. Radyoloji uzmanlarının venöz anatomiye, fizyolojiye ve fizyopatolojiye hakim olmaları sayesinde daha net bilgiler cerrahlara iletilebilecektir. Bu sayede yapılan tedavilerin başarısı yükselecektir.

 Alt ekstremite venöz renkli Doppler ultrasonografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: En sık görülen varyasyonlar.

A:%33

B:%15

C:%15

D:%13

 
Alt ekstremite venöz renkli Doppler ultrasonografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: SFJ den yaklaşık 15 mm proksimalde anterior aksesuar safen ven orijini

 Alt ekstremite venöz renkli Doppler ultrasonografi

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3: Anterior aksesuar safen vende valsalva ile reflü

Referanslar

  1. Daseler EH AB, Reimann AF, Beaton LE. The saphenous venous tributaries and related structures in relation to the technique of high ligation: Based chiefly upon a study of 550 anatomical dissections, Surg Gynec and Obst. 1946. 82: 53–63.
  2. Chronic Venous Insuffi ciency: Diagnosis and Treatment. Ballard JL,Bergan JJ, eds. Springer-Verlag, London Berlin Heidelberg. 2000.

Kategori: Vakalar (Olgular) ve İncelemeler